AAnunturi

Anunturi


Dragii nostri,

Avand in vedere masurile luate de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta raportate la evolutia raspandirii infectiilor cu COVID -19 pe teritorul Romaniei, incepand cu data de 23.03.2020, conducerea ISPH S.A. a implementat work from home, pentru angajatii de la sediul social din Bucuresti.
La punctele de lucru Novaci si Tomsani, activitatea se desfasoara in conditii normale, cu respectarea masurilor impuse de autoritati.
Programul nostru nu se modifica, pentru orice problema ne gasiti la: telefon, e-mail, skype, intre orele 8:00 - 16:00.
Ne puteti contacta prin:
Telefon: 0786 100 850- Secretariat
Fax: 021 348 16 30
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sanatate multa si sa ne auzim cu bine!

Echipa ISPH S.A

ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH S.A. București, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de reparații în urma viiturilor din perioada iunie - iulie 2018 la CHEMP Novaci 5”, propus a fi amplasat în orașul Novaci, zona râu Gilort, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni-joi, între orele 8,30-16,00, vineri între orele 8,30 -13,30 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

S.C. Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice - ISPH S.A.

Reprezentat legal
Razvan POPESCU*


ANUNȚ PUBLIC (nr. 58 din 30.01.2020)

S.C. INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de reparații în urma viiturilor din perioada iunie –iulie 2018 la CHEMP Novaci 5”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Novaci, râul Gilort, judeţul Gorj

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


Anunț public privind emiterea Deciziei etapei de încadrare nr. 242 din 2017 revizuită

S.C. Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice - ISPH S.A. București, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul “CHEMP Novaci 1, 2, 5 Construirea unei scări de pești în dreptul fiecărui prag de captare” amplasat în orașul Novaci, jud. Gorj.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj și la sediul S.C. Institutul de Studii și Proiectări
Hidroenergetice - ISPH S.A. București, Sector 2, Bld. Lacul Tei nr. 1 bis, Camera 3-6,11,16, Etaj 2, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 9,00-13,00 precum și la următoarele adrese de internet http://www.apmgj.anpm.ro/ si www.isph-energie.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare, decizia etapei de încadrare revizuita

S.C. INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE - ISPH S.A. București, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuită pentru proiectul “CHEMP Novaci 1, 2, 5 – Construirea unei scări de pești în dreptul fiecărui prag de captare, lucrarea CHEMP Novaci I – construirea unei scări de pești în dreptul pragului de captare” amplasat în orașul Novaci, jud. Gorj.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76 , județul Gorj si la sediul S.C. ISPH S.A., București, Sector 2, Bld. Lacul Tei nr. 1 bis, Camera 3-6,11,16, Etaj 2, în zilele de luni-vineri, între orele 8:30 – 14:00, precum și la următoarele adrese de internet www.apmgj.anpm.ro si www.isph-energie.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76 , județul Gorj, în termen de 10 zile de la publicare.
 

Pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor organizației într-o manieră responsabilă fată de mediu și societatea civilă, managementul organizației a decis implementarea, certificarea, menținerea în funcțiune și îmbunătățirea continuă a Sistemului Integrat de Management al Calității și Mediului, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.
Organizația pune la dispoziția părților interesate următoarele documente:
- Declarația privind politica în domeniul calității și mediului (cod: ID-01, ed. 0, rev. 1, aprobat 15.01.2018);
- Domeniul de aplicare al sistemului integrat de management calitate-mediu (cod: ID-02, ed. 0, rev. 1, aprobat 15.01.2018).
 

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Institutlu de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CHEMP Novaci 1, 2 și 5 Construirea unei scări de pești în dreptul fiecărui prag de captare ”, propus a fi amplasat în orașul Novaci, jud. Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30 - 14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunț.
 

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

S.C. INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE - ISPH S.A., anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Valcea in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CHEMP Tomșani 1-3. Reparații în urma viiturii din iunie 2016”, propus a fi amplasat in comuna Tomsani, judetul Valcea.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului „Agenţia pentru Protecţia Mediului Valcea”, din mun. Rm. Valcea, strada Remus Belu nr. 6, in zilele de luni-vineri, între orele 9,00- 14,00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmvl.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 01.09.2017.
 
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND D
ECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

S.C. INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE - ISPH S.A., anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Valcea in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CHEMP Tomșani 3. Reparații în urma viiturii din iunie 2016”, propus a fi realizat în comuna Frâncești, județul Vâlcea.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului „Agenţia pentru Protecţia Mediului Valcea”, din mun. Rm. Valcea, strada Remus Belu nr. 6, in zilele de luni-vineri, între orele 9,00- 14,00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmvl.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 01.09.2017.
 

Pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor organizației într-o manieră responsabilă fată de mediu și societatea civilă, managementul organizației a decis tranziția Sistemului Integrat de Management al Calității și Mediului la noile standarde SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.
Tranziția va fi certificată de către organismul de certificare cu ocazia auditului de reînnoire programat.
Totodată, organizația pune la dispoziția părților interesate următoarele documente:
- Declarația privind politica în domeniul calității și mediului (cod: ID-01);
- Domeniul de aplicare al sistemului integrat de management calitate-mediu (cod: ID-02).