AAnunturi

Anunturi


ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

S.C. INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A, cu sediul social în București, Sector 2, Bd. Lacul Tei nr. 1 bis, Etaj 2, titular al proiectului „Construire parc fotovoltaic Măldărești – nr. cad. 35068” propus a fi realizat în comuna Măldărești, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: str. Remus Bellu nr. 6, în zilele de luni –vineri, între orele 09:00 – 14:00, precum și pe sediul A.P.M. Vâlcea: www.apmvl.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6.

S.C. Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH S.A.

Reprezentant Legal
Ing. Razvan Popescu*

ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

S.C. INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A., cu sediul social în București, Sector 2, Bd. Lacul Tei nr. 1 bis, Etaj 2, titular al proiectului „Construire parc fotovoltaic Măldărești – nr. cad. 35069” propus a fi realizat în comuna Măldărești, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: str. Remus Bellu nr. 6, în zilele de luni –vineri, între orele 09:00 – 14:00, precum și pe sediul A.P.M. Vâlcea: www.apmvl.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6.

S.C. Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH S.A.

Reprezentant Legal
Ing. Razvan Popescu*

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

TitularulS.C. INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A., cu sediul social în București, Sector 2, Bd. Lacul Tei nr. 1 bis, Etaj 2, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic Măldărești – nr. cad. 35069” propus a fi realizat în comuna Măldărești, județul Vâlcea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: str. Remus Bellu nr. 6, în zilele de luni –vineri, între orele 09:00 – 14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6.

S.C. Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH S.A.

Reprezentant Legal
Ing. Razvan Popescu*

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Titularul S.C. INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A., cu sediul social în București, Sector 2, Bd. Lacul Tei nr. 1 bis, Etaj 2, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic Măldărești – nr. cad. 35068” propus a fi realizat în comuna Măldărești, județul Vâlcea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: str. Remus Bellu nr. 6, în zilele de luni –vineri, între orele 09:00 – 14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6.

S.C. Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH S.A.

Reprezentant Legal
Ing. Razvan Popescu*

ANUNŢ PUBLIC privind Decizia Etapei de Încadrare pentru INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A.

INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A., titular al proiectului ”Lucrări de reparații la CHEMP Novaci 1, 1bis, 3 si 5 în urma viiturii din septembrie 2022 necesare a fi realizate in regim de urgență”, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei Etapei de Încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Lucrări de reparații la CHEMP Novaci 1, 1bis, 3 si 5 în urma viiturii din septembrie 2022 necesare a fi realizate in regim de urgență”, propus a fi amplasat în orașul Novaci, județul Gorj.

Proiectul Deciziei de Încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul Deciziei Etapei de Încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

ANUNŢ PUBLIC

Titularul S.C. INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CHEMP NOVACI 1, 1BIS, 3 SI 5 ÎN URMA VIITURII DIN SEPTEMBRIE 2022 NECESARE A FI REALIZATE IN REGIM DE URGENȚĂ”, propus a fi amplasat în Județul Gorj, orașul Novaci.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni –vineri între orele 09 – 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

S.C. Institutul de Studii si Proiectări Hidroenergetice ISPH S.A.
Reprezentant Legal
Ing. Razvan Popescu

INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de: S.C. INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A., ce intenționează sa solicite de la Administrația Bazinală de Gospodărire a Apelor Jiu Avizul de Gospodărire a Apelor pentru realizarea ”LUCRĂRILOR DE REPARAȚII LA CHEMP NOVACI 1, 1BIS, 3 SI 5 ÎN URMA VIITURII DIN SEPTEMBRIE 2022 NECESARE A FI REALIZATE IN REGIM DE URGENȚĂ”, amplasate în orașul Novaci, județul Gorj.
Acest proiect presupune realizarea lucrărilor de reparații asupra folosințelor existente (uvraje aferente CHEMP Novaci 1, 1bis, 3 și 5, reglementate anterior prin Autorizațiile de Gospodărire a Apelor nr. 67/ 30.05.2022, 186/ 28.12.2020, nr. 78/ 15.06.2022 și 69/ 30.05.2022, emise de ABA Jiu).
Ca rezultat al procesului de producție NU vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la nr. de telefon 0786 100 850 sau la adresa Bd. Lacul Tei nr. 1bis, Camera 3-6,11,16, Etaj 2, Sector 2, București, Cod poștal: 020371, după data de 10.01.2023.

Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice – ISPH S.A.,
Reprezentant Legal
Ing. Răzvan POPESCU

Anunț public privind Decizia Etapei de Încadrare pentru
INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI H

IDROENERGETICE – ISPH S.A.

INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A., titular al proiectului CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC NOVACI, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei Etapei de Încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC NOVACI, propus a fi amplasat în orașul Novaci, strada Valea Gilortului, nr. 338, jud Gorj.

Proiectul Deciziei de Încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul Deciziei Etapei de Încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.


Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE ISPH S.A.

INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE ISPH S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC NOVACI, propus a fi amplasat în orașul Novaci, strada Valea Gilortului, nr. 338, jud. Gorj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni – vineri, între orele 08 – 14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.


ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

S.C. INSTITUTUL DE STUDII ŞI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A., titular al proiectului “Canal de fugă CHEMP Tomșani 2. Realizare ecran de etanșare pe malul drept”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Tomșani, satul Foleștii de Jos, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea
  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, precum și pe site-ul APM Vâlcea: www.apmvl.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. INSTITUTUL DE STUDII ŞI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Canal de fugă CHEMP Tomșani 2. Realizare ecran de etanșare pe malul drept, propus a fi realizat în comuna Tomșani, județul Vâlcea.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6 și la sediul S.C. ISPH S.A., bd. Lacul Tei nr. 1bis, Camera 3-6,11,16, Etaj 2, Sector 2, București, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.

Dragii nostri,

Avand in vedere masurile luate de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta raportate la evolutia raspandirii infectiilor cu COVID -19 pe teritorul Romaniei, incepand cu data de 23.03.2020, conducerea ISPH S.A. a implementat work from home, pentru angajatii de la sediul social din Bucuresti.
La punctele de lucru Novaci si Tomsani, activitatea se desfasoara in conditii normale, cu respectarea masurilor impuse de autoritati.
Programul nostru nu se modifica, pentru orice problema ne gasiti la: telefon, e-mail, skype, intre orele 8:00 - 16:00.
Ne puteti contacta prin:
Telefon: 0786 100 850- Secretariat
Fax: 021 348 16 30
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sanatate multa si sa ne auzim cu bine!

Echipa ISPH S.A

ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH S.A. București, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de reparații în urma viiturilor din perioada iunie - iulie 2018 la CHEMP Novaci 5”, propus a fi amplasat în orașul Novaci, zona râu Gilort, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni-joi, între orele 8,30-16,00, vineri între orele 8,30 -13,30 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

S.C. Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice - ISPH S.A.

Reprezentat legal
Razvan POPESCU*


ANUNȚ PUBLIC (nr. 58 din 30.01.2020)

S.C. INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE – ISPH S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de reparații în urma viiturilor din perioada iunie –iulie 2018 la CHEMP Novaci 5”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Novaci, râul Gilort, judeţul Gorj

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


Anunț public privind emiterea Deciziei etapei de încadrare nr. 242 din 2017 revizuită

S.C. Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice - ISPH S.A. București, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul “CHEMP Novaci 1, 2, 5 Construirea unei scări de pești în dreptul fiecărui prag de captare” amplasat în orașul Novaci, jud. Gorj.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj și la sediul S.C. Institutul de Studii și Proiectări
Hidroenergetice - ISPH S.A. București, Sector 2, Bld. Lacul Tei nr. 1 bis, Camera 3-6,11,16, Etaj 2, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 9,00-13,00 precum și la următoarele adrese de internet http://www.apmgj.anpm.ro/ si www.isph-energie.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare, decizia etapei de încadrare revizuita

S.C. INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE - ISPH S.A. București, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuită pentru proiectul “CHEMP Novaci 1, 2, 5 – Construirea unei scări de pești în dreptul fiecărui prag de captare, lucrarea CHEMP Novaci I – construirea unei scări de pești în dreptul pragului de captare” amplasat în orașul Novaci, jud. Gorj.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76 , județul Gorj si la sediul S.C. ISPH S.A., București, Sector 2, Bld. Lacul Tei nr. 1 bis, Camera 3-6,11,16, Etaj 2, în zilele de luni-vineri, între orele 8:30 – 14:00, precum și la următoarele adrese de internet www.apmgj.anpm.ro si www.isph-energie.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76 , județul Gorj, în termen de 10 zile de la publicare.
 

Pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor organizației într-o manieră responsabilă fată de mediu și societatea civilă, managementul organizației a decis implementarea, certificarea, menținerea în funcțiune și îmbunătățirea continuă a Sistemului Integrat de Management al Calității și Mediului, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.
Organizația pune la dispoziția părților interesate următoarele documente:
- Declarația privind politica în domeniul calității și mediului (cod: ID-01, ed. 0, rev. 1, aprobat 15.01.2018);
- Domeniul de aplicare al sistemului integrat de management calitate-mediu (cod: ID-02, ed. 0, rev. 1, aprobat 15.01.2018).
 

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Institutlu de Studii și Proiectări Hidroenergetice ISPH S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CHEMP Novaci 1, 2 și 5 Construirea unei scări de pești în dreptul fiecărui prag de captare ”, propus a fi amplasat în orașul Novaci, jud. Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30 - 14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunț.
 

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

S.C. INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE - ISPH S.A., anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Valcea in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CHEMP Tomșani 1-3. Reparații în urma viiturii din iunie 2016”, propus a fi amplasat in comuna Tomsani, judetul Valcea.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului „Agenţia pentru Protecţia Mediului Valcea”, din mun. Rm. Valcea, strada Remus Belu nr. 6, in zilele de luni-vineri, între orele 9,00- 14,00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmvl.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 01.09.2017.
 
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND D
ECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

S.C. INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE - ISPH S.A., anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Valcea in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CHEMP Tomșani 3. Reparații în urma viiturii din iunie 2016”, propus a fi realizat în comuna Frâncești, județul Vâlcea.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului „Agenţia pentru Protecţia Mediului Valcea”, din mun. Rm. Valcea, strada Remus Belu nr. 6, in zilele de luni-vineri, între orele 9,00- 14,00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmvl.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 01.09.2017.
 
Pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor org
anizației într-o manieră responsabilă fată de mediu și societatea civilă, managementul organizației a decis tranziția Sistemului Integrat de Management al Calității și Mediului la noile standarde SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.
Tranziția va fi certificată de către organismul de certificare cu ocazia auditului de reînnoire programat.
Totodată, organizația pune la dispoziția părților interesate următoarele documente:
- Declarația privind politica în domeniul calității și mediului (cod: ID-01);
- Domeniul de aplicare al sistemului integrat de management calitate-mediu (cod: ID-02).